SULĘCIN Gmina przyjazna rowerzystom

sul4Cenne wyróżnienie po raz trzeci

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w ramach działań podejmowanych w zakresie promocji turystyki rowerowej, od 2012 roku organizuje ogólnopolski konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom”

Inicjatywa PTTK stanowi doskonałą okazję do promowania jednostek samorządowych przyjaznych rowerzystom, które tworzą najlepsze warunki do rozwoju ruchu rowerowego poprzez inwestowanie w infrastrukturę turystyczną i organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek.

Konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom” ma na celu zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów.

Od trzech lat w konkursie aktywnie uczestniczy gmina Sulęcin zwana „rowerową stolicą ziemi lubuskiej”, która wytyczyła i utrzymuje 319 km szlaków rowerowych. Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Związku Powiatów Polskich.

27 sierpnia jury trzeciej edycji konkursu oceniło zgłoszenia i przyznało 12 certyfikatów i cztery wyróżnienia. W kategorii gmin miejsko-wiejskich od 15 do 20 tysięcy mieszkańców po raz trzeci certyfikatem „Gmina przyjazna rowerzystom” została uhonorowana gmina Sulęcin. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko dwie gminy zdobyły ten zaszczytny tytuł po raz trzeci.

Uroczystość wręczenia certyfikatów i wyróżnień odbyła się 26 września 2014 roku podczas „V Międzynarodowych Targów Rowerowych. Kielce Bike Expo”. Certyfikat „Gmina przyjazna rowerzystom” dla gminy Sulęcin za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej z rąk organizatorów odebrał zastępca burmistrza Sulęcina Zbigniew Gruca. W uroczystości wręczenia certyfikatów w Kielcach uczestniczyli również prezes PTTK „Ziemia Sulęcińska” Sławomir Słonik oraz komandor Zjazdu Cyklistów Zbigniew Kędziora, którzy w gminie Sulęcin działają na rzecz rozwoju turystyki rowerowej.

Jury konkursu zwróciło uwagę, iż nadesłane zgłoszenia zawierały bogatą dokumentację obrazującą dokonania gmin w zakresie turystyki rowerowej: zdjęcia, filmy, wycinki prasowe, wykazy szlaków, zestawienia imprez rowerowych oraz materiały promocyjne. Udział w ogólnopolskim konkursie „Gmina przyjazna rowerzystom” jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dokumentacji potwierdzającej działania samorządów na rzecz popularyzacji turystyki rowerowej (red.).