RZEPIN 25 lecie Koła Sybiraków

SONY DSCDziękujemy za Waszą pracę

5 października obchodzony był jubileusz 25-lecia Koła Sybiraków w Rzepinie

Uroczystości rozpoczęły  się mszą w intencji Sybiraków, po której nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W mszy uczestniczyły poczty sztandarowe kół Sybiraków z Gorzowa Wlkp., Sulęcina, Słubic, Kostrzyna i rzepińskich szkół.

Później odbyła się specjalna akademia poświęcona ofiarom okupacji sowieckiej, przygotowana przez Wiolettę Nowak i młodzież z rzepińskiego gimnazjum i liceum.

Związek Sybiraków przyznał honorowe odznaczenia burmistrzowi Rzepina Andrzejowi Skałubie i sekretarzowi gminy Halinie Kuźmińskiej. Burmistrz przekazał na ręce prezesów pamiątkowy dyplom wraz z podziękowaniem za  krzewienie tradycji i historii związanej z wywózkami na Sybir oraz za  działalność na rzecz poszkodowanych przez Związek Sowiecki.

Podsumowania 25-lecia działalności koła dokonał prezes Antoni Ratowt wraz z ustępującym prezesem Wincentym Misztakiem.

Na zakończenie otworzono wystawę prezentującą tragiczne losy osób wywiezionych na Syberię oraz trudne czasy okupacji sowieckiej (red.).