ROZMOWA Podsumowanie mijającej kadencji

wywiad krzeszyceBędą nowe inwestycje

Z Czesławem Symeryakiem, wójtem Krzeszyc, o kończącej się kadencji, rozmawia Robert Włodek

 R.W. Rządzi Pan gminą od dziesięciu lat. Jak Pan ocenia ten okres?

C.S. W ciągu ostatnich 10 lat na terenie gminy zrealizowano kilkanaście inwestycji. Duża część z nich otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej. W latach 2006-2007 gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje poprawiające dostęp do placówek użyteczności publicznej, takich jak biblioteka, świetlica oraz ogród botaniczny. Przebudowano również świetlicę wiejską na salę korekcyjno-gimnastyczną w Kołczynie. W Muszkowie przebudowano filię gminnej biblioteki publicznej. Gruntowny remont przeszła też sala wiejska, zaopatrzona w nowe meble i wyposażenie. Nad rzeczką Muszynką, na ośmiu arach, po dawnym zbiorniku przeciwpożarowym, powstał park botaniczny, w którym można podziwiać piękne rośliny ozdobne. W 2009 roku gmina została doceniona w II rankingu Gmin Województwa Lubuskiego. Krzeszyce zajęły pierwsze miejsce w kategorii „Dynamiczna Gmina Lubuska” oraz drugie w klasyfikacji generalnej.

W latach 2007-2009 gmina przeprowadziła z udziałem Funduszy Norweskich termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach. W ramach przedsięwzięcia wymieniono okna, drzwi, ocieplono dachy i ściany, wykonano nową elewację i zainstalowano piec gazowy, który został podłączony do systemu ogrzewania wody przez kolektory słoneczne. Za działanie to w 2010 roku gmina została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie otwartym „Modernizacja roku 2009”. W ramach projektu Orlik 2012 powstało również centrum sportowo-rekreacyjne. W jego skład wchodzą: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki siatkowej, oświetlenie kompleksu i miasteczko ruchu drogowego. W 2010 roku gmina wybudowała boisko sportowe oraz szatnie w Rudnicy oraz drogi i kanalizacje deszczowe dla strefy gospodarczej w Karkoszowie. Ponadto powstał system kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Karkoszowie oraz sieć wodociągowa w Brzozowej. W latach 2012-2013 zmodernizowano salę wiejską w Przemysławiu i wybudowano plac zabaw w Rudnicy, Rudnej i Krępinach.

R.W. A czy mieszkańcy mogą liczyć na nowe inwestycjach w kolejnych latach?

Najważniejsze nasze działania inwestycyjne idą w kierunku przyciągnięcia kolejnych inwestorów na Strefę Gospodarczą Krzeszyce-Karkoszów, gdzie już funkcjonuje nowo otwarta stolarnia i budowana będzie przez prywatnego inwestora nowa stacja benzynowa. Strefa ta, o powierzchni prawie 50 ha, przygotowana jest przede wszystkim pod przemysł i usługi. Zaletą naszej strefy jest to, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22, przy trasie Poznań-Kostrzyn-Berlin. Strefa jest w pełni uzbrojona. Są asfaltowe drogi uzbrojone w instalację deszczową, jest sieć wodno-kanalizacyjna, jest dostęp do sieci gazowej i elektrycznej, a także do sieci teleinformatycznej.

Kolejna zaletą strefy jest to, że opracowany jest dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia inwestorom występowanie bezpośrednio o pozwolenie na budowę.

Chciałbym dodać, że potencjalni inwestorzy w gminie (nie tylko na strefie) mogą też skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, która mówi, że w zależności od ilości osób zatrudnionych, firma może być zwolniona z podatku nawet do dziesięciu lat.

Najważniejsze inwestycje, które będą realizowane przez gminę w najbliższym czasie to modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzemowie, a także budowa Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Krzeszycach. Obie inwestycje będą realizowane w ramach PROW-u.

W następnych latach planujemy modernizację dróg gminnych, z których najważniejsze to drogi w Krasnołęgu i Karkoszowie. Chcemy też doprowadzić do modernizacji drogi wojewódzkiej 138 przez Muszkowo i przebudowy skrzyżowania tej drogi z drogą krajową 22 (na tzw. Podgórzu).

Ponadto przygotowujemy się do realizacji budowy ścieżki rowerowej po nasypie kolejowym, zadanie to musi być jednak skorelowane z sąsiednimi gminami Słońsk, Górzyca czy Deszczno.

W ramach PROW-u chcemy przeprowadzić też modernizację przedszkola gminnego w Krzeszycach, która będzie polegać na dobudowaniu dwóch sal do prowadzenia zajęć.

R.W. Dziękuję serdecznie za rozmowę.