ROZMOWA Podsumowanie mijającej kadencji

wywiad cybinkaKonsekwencja i dobry zespół

Z Romanem Siemińskim, burmistrzem Cybinki, o ostatnich czterech latach w gminie, rozmawia Robert Włodek

R.W. Jak podsumowałby Pan mijającą kadencję?

R.S. Mogę ją śmiało zaliczyć do udanej. Zresztą liczby nie kłamią – przez cztery lata wydano na inwestycję kwotę około 16 mln złotych, z czego około 4 mln to środki zewnętrzne.

W tym czasie całkowicie zmodernizowaliśmy system uzdatniania i dystrybucji wody na terenie miasta i gminy, przypomnę że kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody pochłonęła kwotę około 4 mln złotych przy wsparciu zewnętrznym. Skończyliśmy remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Cybince, a także modernizację mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bieganowie. W chwili obecnej trwa budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, dofinansowana ze środków unijnych. Sukcesem była także gazyfikacja wsi Białków.

Branża drogowa – tutaj również można mówić o sukcesie dzięki konsekwentnemu działaniu: droga relacji Cybinka-Bieganów, 10 kompleksowo zmodernizowanych i utwardzonych dróg w mieście oraz ciągi piesze i komunikacyjne na terenie gminy. No i najważniejsze zadanie, przy którym przyznaję, że nie do końca mam poczucie satysfakcji, remont nawierzchni ulicy Słubickiej i Krośnieńskiej w Cybince czyli droga krajowa nr 29.

Dużo też udało się zrobić dla poprawienia warunków rekreacyjno – sportowych na terenie miasta i gminy. Praktycznie wszystkie miejscowości posiadają nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. W Rąpicach, Białkowie oraz Uradzie powstały nowoczesne wielofunkcyjne obiekty sportowe. Utwardziliśmy teren przed halą sportową w Cybince, obok powstały obiekty lekkoatletyczne.

Wisienką na torcie jest na pewno modernizacja dworku w Białkowie, dzięki wsparciu z Agencji Nieruchomości Rolnych – przypomnę, iż remont kosztował łącznie około milion złotych. Dzięki temu, wspólnie z Towarzystwem Miłośników Polesia i Białkowa udało się stworzyć i utrzymać piękne centrum kulturalne w Białkowie.

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z policją. Po wybudowaniu nowoczesnego posterunku zwiększono jego obsadę i na dzień dzisiejszy mamy w Cybince sześciu policjantów. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych sukcesywnie są wyposażane w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Posiadają m.in. nowoczesną kamerę termowizyjną umożliwiającą lokalizację ognisk zapalnych lub odnalezienie zaginionego człowieka. Wszystkie pojazdy spełniają wysokie wymogi. Cieszę się również, że udało się obronić i utrzymać w Cybince stację ratownictwa medycznego.

Kultura – po wielu staraniach udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy już niedługo będą mogli korzystać z bogatej oferty domu kultury i biblioteki miejskiej, w nowoczesnym obiekcie.

Cieszę się, że udało się w końcu doprowadzić do przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę prawa handlowego oraz zmienić lokalizację ZUK-u, co poprawiło wizerunek miasta i ułatwiło funkcjonowanie spółki.

No i najważniejszy element – oświata. Długo odwlekana decyzja o rozpoczęciu budowy nowej szkoły spowodowana była nieustannym poszukiwaniem środków zewnętrznych, zarówno rządowych jak i unijnych. W połowie ubiegłego roku, wspólnie z Radą Miejską, podjęliśmy decyzję o budowie nowego obiektu dydaktycznego ze środków własnych. Chcę podkreślić, że obecny stan budżetu gminy Cybinka jest na to przygotowany i przy utrzymaniu obecnego sposobu prowadzenia finansów, jesteśmy w stanie zrealizować taką inwestycję.

I na koniec kilka słów o współpracy międzynarodowej. Mam tu na myśli przede wszystkim przeprawę promową w Uradzie. Długi i żmudny proces, ale zbliżający się do finału. Przygotowane jest studium wykonalności, podpisana jest umowa na projekt przystani w ramach programu „Lubuskie aktywne i turystyczne”. To wszystko zmierza w jednym celu – do uruchomienia połączenia promowego dla ruchu pieszo-rowerowego Aurith-Urad.

R.W. W jakim zakresie gmina pod Pańskim przewodnictwem korzystała w realizacji tych inwestycji ze środków zewnętrznych?

R.S. Zespół pracowników Urzędu Miejskiego jest bardzo skuteczny. Naszą pracę w tym zakresie oceniłbym na „cztery plus”.

Pozyskaliśmy, zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy kwotę około 4 milionów złotych.

Wszystkie obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, place zabawa, boiska wielofunkcyjne są dofinansowane ze środków unijnych. Kompleks w Uradzie, jako finansowany ze środków UE, zajął pierwsze miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś 2013” i otrzymał nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. Kompleks w Rąpicach zajął w tym konkursie drugie miejsce i wygrał 3 tysiące złotych. To świadczy o tym, że inwestycje z dofinansowaniem UE zostały zrealizowane właściwie i są dostosowane do panujących potrzeb, co spotyka się z wysoką oceną instytucji finansujących, o czym świadczą m.in. przyznane nagrody.

Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne nie tylko na inwestycje. Są też przecież tzw. miękkie projekty, czyli m.in. coroczne czerwcowe święto w Cybince i wrześniowe święto w Uradzie. Wszystkie te imprezy odbywają się ze wsparciem finansowym UE.

Wykorzystanie środków rządowych oceniam trochę niżej, ale na wytłumaczenie powiem, że przy pozyskiwaniu środków rządowych, oprócz dobrego wniosku potrzebny jest jeszcze „czynnik zewnętrzny”, a z tym czasami różnie bywa. Dobrym przykładem jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ostatni raz skorzystaliśmy z niego w roku 2011 przy budowie drogi Cybinka-Bieganów, chociaż wnioski składamy każdego roku.

Dużym plusem  było z kolei dotarcie do dofinansowania w formie 100 proc. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu na terenie miasta i gminy Cybinka. Złożono i zrealizowano 24 wnioski.

Na pewno będziemy korzystali z tych środków. Mój zespół codziennie wykonuje swoje zadania, ale zawsze znajdzie też czas, by sprawdzić, czy może gdzieś pojawił się jakiś fajny i ciekawy program, z którego można zrealizować i sfinansować ciekawy projekt na terenie miasta i gminy Cybinka.

R.W. No i ostatnie, być może najważniejsze pytanie – jakie ma Pan plany na przyszłą kadencję?

R.S. Oczywiście kluczową sprawą jest dokończenie budowy nowej szkoły i „pozbycie” się „starej małej szkoły”. Będzie to wymagało dużej dyscypliny finansowej, ale jestem pewien, że uda się równolegle realizować konsekwentnie m.in. nasz program przebudowy i remontów dróg gminnych.

Jesteśmy przygotowani do modernizacji ostatniego fragmentu w centrum Cybinki czyli Placu Limanowskiego. Prawdopodobnie będziemy chcieli kontynuować program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

No i konsekwentne działania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby doprowadzić na realizacji głównej przebudowy ulicy Słubickiej i Krośnieńskiej w Cybince. Ważne jest doprowadzenie sprawy promu w Uradzie do szczęśliwego finału i na koniec – Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych– temat bardzo bliski dla mnie i dla naszych strażaków. Ma to być nowoczesny kompleks z centrum szkoleniowym, zapleczem socjalnym, placem treningowym, jednostką ratownictwa medycznego i całodobowym ambulatorium.

R.W. Dziękuję serdecznie za rozmowę.