KRZESZYCE Nowa inwestycja

k1Wyczekiwana inwestycja

Wkrótce powstanie w Krzeszycach Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec maja 2015 roku. Projekt sfinansowany zostanie ze środków własnych gminy i UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Szacunkowa jego wartość wynosi około miliona zł,  z czego 500 tys. zł stanowi dotacja z programu PROW.

W ramach projektu zostanie utworzony park, jako enklawa różnobarwnej roślinności, z zatopionymi w niej alejkami i imponującą fontanną zlokalizowaną w części centralnej. Przy fontannie utworzony zostanie plac wyłożony kostką, będzie także miejsce na scenę, plac zabaw oraz planszę szachownicy z płyt granitowych. Wokół fontanny rozmieszczone zostaną ławki parkowe, wykonane zostanie także oświetlenie.

Przed rozpoczęciem inwestycji trzeba było wykonać prace regulujące rzekę Postomię. Regulacja została już wykonana przez LZMiUW w Gorzowie Wlkp. (S.N.).