CYBINKA Złote gody

cyb1Święto jubilatów

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Aktu dekoracji jubilatów, medalami nadanymi przez Prezydenta RP, dokonał burmistrz Roman Siemiński

Podczas uroczystości uhonorowano medalami Mariannę i Władysława Bartoszów, Wandę i Jerzego Dybowskich, Wandę i Konstantego Dziewiałtowskich, Jadwigę i Witolda Futryków, Aleksandrę i Kazimierza Kołodziejczaków, Teresę i Jerzego Gramków oraz Annę i Zdzisława Ziółkowskich.

Jubileusz uświetnił koncert przygotowany przez zespół „Antidotum”, po uroczystości pary udały się na weselny tort oraz toast za kolejne szczęśliwe lata pożycia małżeńskiego (red.).