SŁUBICE Zapraszamy na Targi Edukacji i Pracy

agunia2Edukacja, praca i kariera

 23 października w Collegium Polonicum zostaną zorganizowane Targi  Edukacji i Pracy

Organizatorami targów są: Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze/Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach, Starostwo Powiatowe w Słubicach i Collegium Polonicum. Przewodnim hasłem towarzyszącym całemu przedsięwzięciu jest EDUKACJA – PRACA – KARIERA.

Targi są kontynuacją ubiegłorocznej imprezy, która cieszyła się zainteresowaniem młodzieży z regionu. Gościło na niej ponad 40 wystawców z Polski  i z Niemiec.

Na słubickich targach prezentować się będą instytucje oświatowe, edukacyjne, szkoleniowe, szkoły ponadgimnazjalne i wyższe uczelnie oraz jednostki OHP, w tym MCK. Instytucje te prezentować będą oferty kierunków kształcenia, zawodów poszukiwanych na rynku pracy, różnorodnych szkoleń i przekwalifikowań zawodowych.

Targi Pracy mają na celu prezentację stoisk pracodawców oraz ich ofert pracy. Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy to okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą lub z osobą reprezentującą daną firmę.

Na targach wystawią się instytucje rynku pracy, m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach oraz jednostki organizacyjne OHP. Będzie można dowiedzieć się również o ofertach pracy w Niemczech.

To jednak nie wszystkie atrakcje. Przygotowane zostały również warsztaty tematyczne z zakresu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Targi Edukacji i Pracy odbędą się 23 października w godz. 10°°-14°° w gmachu Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1.  Serdecznie wszystkich zapraszamy.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA

RENATA ZAJĄ

MCK w Słubicach