SŁUBICE Tablica ku czci Eugeniusza Kocota

szpitalPamiętamy o doktorze

W parku przy Szpitalu Powiatowym odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci doktora Eugeniusza Kocota, pierwszego dyrektora lecznicy oraz długoletniego ordynatora słubickiej chirurgii

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Obecni byli przedstawiciele władz  powiatu słubickiego – wicestarosta Leopold Owsiak i gminy – sekretarz Katarzyna Mintus-Trojan.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzili prezes Polsped Gerlach Henryk Smajewski, dr Andrzej Barański, dr Ryszard Burzyński, a także współpracownicy doktora Kocota, m. in. kierownik ówczesnego bloku operacyjnego i anestezjolog Marek Walichiewicz, pielęgniarka zabiegowa Krystyna Urbaniak, a także osoby z doktorem zaprzyjaźnione, pracownicy szpitala oraz mieszkańcy Słubic. Miłym akcentem była obecność wnuka doktora Kocota Patryka Gołębiewskiego. Uroczystość poprowadził prezes lecznicy Zygmunt Baś (red.).