SŁUBICE Oddali głos mieszkańcom!

SONY DSCWarto konsultować

Jak mają wyglądać konsultacje społeczne w słubickim samorządzie? Jakie zadania samorząd powinien zlecać organizacjom w 2015 roku? O tym decydowali mieszkańcy gminy w zakończonych niedawno konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne trwały do 1 do 22 września. Udział w nich mógł wziąć każdy mieszkaniec gminy. Pod ocenę mieszkańców poddane zostały projekty trzech uchwał. Pierwsza dotyczyła zasad przeprowadzania konsultacji społecznych, czyli form i sposobów zasięgania opinii przez samorząd wśród mieszkańców. Druga współpracy mieszkańców i gminy w formie inicjatywy lokalnej – narzędzia pozwalającego na wspólną realizację zadań i przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Trzeci dokument to program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Program określa m.in. zadania, które słubickim organizacjom w przyszłym roku zleci magistrat. Wszystkie projekty to wspólna praca Słubickiej Inicjatywy „Spinacz” – zespołu złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników.

Szerokie konsultacje

– Zależało nam na tym, aby udział w konsultacjach wzięła jak najszersza grupa mieszkańców – mówi Karol Duer z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Dlatego każdy mieszkaniec miał szansę wypowiedzieć się w najbardziej dogodny dla siebie sposób. W świetlicach wiejskich i siedzibach przyszłych lokali wyborczych stanęło kilkanaście urn, do których mieszkańcy mogli wrzucać swoje uwagi. Uwagi można było zgłaszać także online za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.slubice.pl. – Postawiliśmy również na bezpośrednie formy kontaktu – dodaje K. Duer.  – 5 września w Collegium Polonicum zorganizowaliśmy forum dla organizacji pozarządowych. Tydzień później w Gimnazjum nr 1 miało miejsce otwarte spotkanie z mieszkańcami. W obu udział wzięło blisko 100 osób – wyjaśnia. W zachęcanie mieszkańców włączyła się również Młodzieżowa Rada Miejska. Jej członkowie pomogli zorganizować happening w centrum Słubic.

Trudne tematy w prostej formie

– Dużym wyzwaniem było przygotowanie konsultacji w taki sposób, aby mieszkańcy bez studiowania zapisów uchwał, wiedzieli o co w nich chodzi – tłumaczy Adam Szulczewski z słubickiej fundacji. – Z pomocą przyszły nam infografiki. Przygotowaliśmy rysunki wraz z krótkimi opisami, obrazujące tematy konsultacji. Dzięki temu mogliśmy skupić się na najważniejszych kwestiach – wyjaśnia. Infografiki zawisły we wszystkich punktach konsultacyjnych. Przy ich pomocy objaśniano również projektowane zmiany podczas spotkań.  – Łatwiej konsultować sprawy, które dotyczą mieszkańców bezpośrednio i są dla nich mniej abstrakcyjne np. nowe inwestycje czy przebieg tras rowerowych – dodaje.

Cenne uwagi mieszkańców

Niezwykle wartościowe okazały się bezpośrednie spotkania z przedstawicielami III sektora i mieszkańcami. – Te spotkania utwierdziły nas w przekonaniu, że warto konsultować. Rzeczowe dyskusje rzucały zupełnie nowe światło i wskazywały nowe perspektywy, których członkowie „Spinacza” wcześniej nie brali pod uwagę.  To duża wartość. Szczególnie jeśli zdamy sobie sprawę, że zazwyczaj dokumenty czy decyzje, które mają wpływ na naszą okolicę lub na nas samych, powstają w dużo węższych zespołach – podkreśla K. Duer.

– Takim przykładem jest kwestia jawności decyzji o przeprowadzeniu lub odrzuceniu wniosku o konsultacje. Co z tego, że damy mieszkańcom możliwość złożenia takiego wniosku, skoro nikt, poza inicjatorami wniosku i urzędem, nie będzie wiedział o tym, że taki wniosek wpłynął i został rozpatrzony negatywnie – wskazuje Marta Wankiewicz z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Czas na analizę

Wszystkie zebrane uwagi będą teraz rozpatrywane. Odpowiedzi na zgłoszone propozycje zostaną opublikowane w podsumowaniu konsultacji, który trafi m.in. do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę www.ngo.slubice.pl. Dokumenty po poprawkach trafią w październiku na sesję Rady Miejskiej w Słubicach i radni zdecydują o ich dalszym losie.

Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu „Konsultuj-Decyduj” realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z gminą Słubice. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.