SŁUBICE Będą pracować nad lepszą współpracą

adam2Zapraszamy do udziału w warsztatach

Jak wzmocnić współpracę między organizacjami pozarządowymi a samorządami w powiecie słubickim? Właśnie rusza rekrutacja na warsztaty poświęcone usprawnieniu współpracy

Udział w warsztatach mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci gmin z terenu powiatu słubickiego, zajmujący się współpracą z III sektorem. Łącznie w każdym warsztacie udział może wziąć dziesięć osób. Po pięciu przedstawicieli z każdego z sektorów.

Najpierw warsztaty

Warsztaty są dwudniowe. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu. Warsztaty odbędą się na terenie województwa lubuskiego w terminach: 3-4 października, 17-18 października i 7-8 listopada 2014 roku.

Każdy z warsztatów podzielony jest na obszary tematyczne. Pierwszy dotyczył będzie diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań oraz konsultowania. Drugi warsztat poświęcony będzie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych. Podczas ostatniego warsztatu uczestnicy zajmą się pracą nad systemem wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz integracją III sektora. Warsztaty poprowadzi Jan Grabowski – doświadczony trener, specjalizujący się w budowaniu współpracy pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi. Na co dzień szef Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji o warsztatach, a także formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.sektor3.slubice.pl. Informacji w sprawie warsztatów udziela Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (tel. 95 7592 390, e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org).

Utworzą wspólną grupę roboczą

Uczestnicy warsztatów wejdą w skład Międzysektorowego Zespołu Partycypacyjnego. Zadaniem zespołu będzie kontynuacja prac warsztatowych i dostosowanie proponowanych rozwiązań do sytuacji poszczególnych samorządów na terenie powiatu słubickiego. Grupa będzie pracowała do końca roku, a od stycznia zajmie się wdrażaniem rozwiązań w poszczególnych samorządach.

Wypracowywane rozwiązania oparte są na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” – projekcie realizowanym przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS we współpracy z organizacjami i samorządami z całego kraju. – Model współpracy to zbiór narzędzi wzmacniających współpracę, które można dobierać według lokalnych potrzeb – mówi Adam Szulczewski, koordynator projektu.

Nasze samorządy liderami współpracy

– Gminy z terenu powiatu słubickiego i sam powiat słubicki, będą pierwszymi samorządami w województwie lubuskim, które wdrożą te rozwiązania u siebie. To dowód na to, że samorządowcy coraz poważniej traktują partnerów z III sektora. Dostrzegając korzyści wynikające ze wspólnej pracy – dodaje.

Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach projektu Modelowe taNGO, realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z powiatem słubickim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (red.).