RZEPIN Ważne szkolenie strażaków

EWEBezpieczeństwo nade wszystko

– Bez EWE rozwój regionu stanąłby w miejscu – mówił Andrzej Skałuba

Firma EWE obecna jest na polskim rynku od 15 lat. W tym czasie, dzięki staraniom podjętym przez firmę, intensywnie rozwinęła się infrastruktura gazowa w województwie lubuskim, szczególnie w tych miejscowościach, które nie miały wcześniej możliwości korzystania z energii wytworzonej przez gaz. O tym jak infrastruktura gazowa jest ważna dla gmin regionu lubuskiego mówi nam Andrzej Skałuba, burmistrz Rzepina. – Bez gazyfikacji nie byłoby rozwoju. Przecież przez lata robiliśmy wszystko by wyeliminować stare kotłownie, które w ogromnym stopniu zanieczyszczały środowisko. Dziś ograniczyliśmy emisję spalin do atmosfery przede wszystkim właśnie dzięki przerzuceniu się na gaz. A bez firmy EWE nie moglibyśmy tego zrobić w takim zakresie sami – precyzuje i dodaje, że dostęp do tego nośnika energetycznego jest także bardzo ważny dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i tworzyć miejsca pracy. –  Tak więc bez EWE rozwój nie tylko naszej gminy, ale całego naszego regionu, nie byłby możliwy w takim zakresie – mówi Andrzej Skałuba.

Samorządowcy podkreślają zgodnie, że współpraca z firmą EWE to wielopłaszczyznowa działalność na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wspominają, że wiele lat temu kilka gmin utworzyło związek międzygminny, którego głównym celem było podjecie wszelkich starań w pozyskaniu przedsiębiorcy, który zaopatrzy mieszkańców w ekologiczny nośnik energetyczny, czyli gaz. Dzięki otwarciu granic możliwe było podjęcie współpracy ze spółką, która swoje korzenie miała w Niemczech. Dziś liczby mówią już same za siebie.

Od początku swojej działalności, firma EWE wybudowała na ternie 48 gmin, w których prowadzi swoją działalność, łącznie ponad 1560 km gazociągów. W samej tylko gminie Rzepin powstało 67 km gazociągów, z czego 20 km stanowi gazociąg przesyłowy, czyli gazociąg wysokiego ciśnienia, a 47 km to gazociąg dystrybucyjny, dostarczający gaz zarówno do prywatnych posesji, jak i do firm, czy wszelkich instytucji. Ale jak podkreślają samorządowcy współpraca z EWE to nie tylko kilometry gazociągów, ale także określone wpływy podatkowe, które ułatwiają rozwój gospodarczy gmin. – Ważnym obszarem naszej współpracy jest także aktywna współpraca transgraniczna, realizowane są bowiem liczne projekty polsko-niemieckie powstałe przy współpracy z euroregionami – mówił nam Roman Siemiński, burmistrz Cybinki.

Integralnym elementem działalności EWE jest utrzymanie i eksploatacja wybudowanych przez firmę gazociągów. Oznacza to stały nadzór nad całą siecią i ciągłe starania o jej bezpieczeństwo.

Gazociągi EWE zostały wybudowane z zachowaniem najwyższych standardów technicznych, jednak w ramach działań prewencyjnych, zapewniających bezpieczeństwo, EWE systematycznie szkoli straż pożarną i służby ratunkowe w postępowaniu przy awariach związanych z gazem ziemnym. Jedno z nich odbyło się w zeszłą sobotę właśnie w Rzepinie.

– Rzepińskie ćwiczenia są kontynuacją projektu firmy EWE i Związku Międzygminnego. Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ogóle, ale także edukacja mieszkańców w zakresie gazyfikacji. Dziś już wiemy, że gaz jest bardzo bezpiecznym nośnikiem energii, ale nasze służby, głównie straż pożarna właśnie, muszą wiedzieć, co zrobić, gdy dojdzie do nagłej awarii.  Dlatego wszyscy propagujemy te działania, które mają nauczyć naszych strażaków, jak w sposób bezpieczny poradzić sobie z wszelkimi awariami gazociągu – mówi nam Roman Siemiński, burmistrz Cybinki, dodaje, że nie zastanawiał się ani chwili, czy skorzystać z zaproszenia burmistrza Rzepina i firmy EWE. – Burmistrz Skałuba, razem z firmą EWE, zaprosił do siebie ościenne gminy, a my, jako Cybinka z tego zaproszenia oczywiście skorzystaliśmy, jesteśmy tu ze strażakami, bo przecież każda okazja, by podszkolić swoje umiejętności jest dobra – zaznacza.

Szkolenia te miały charakter teoretyczny i praktyczny. Podczas symulowanych akcji na „żywym ogniu” pracownicy działu technicznego EWE zapoznali strażaków z prawidłowym postępowaniem przy opanowaniu płonącego gazociągu. Możliwość bezpośredniej konfrontacji z płonącym gazem i przećwiczenie efektywnych metod gaszenia pożaru powstałego w specyficznych warunkach, przyczynić się miało do podniesienia świadomości ewentualnych zagrożeń, a przede wszystkim wyposażyć miało strażaków w wiedzę, która w skrajnych przypadkach pozwoli im odpowiednio zareagować na powstałe zagrożenie. – Szkolenie zorganizowane jest po to, by strażacy wiedzieli, co mają zrobić właśnie w sytuacji zagrożenia, rozszczelnienia gazociągu, by umieli szybko ugasić płomień, wiedzieli gdzie i w jaki sposób należy włączyć zaporę. Tego wszystkiego uczą dzisiaj technicy z firmy EWE – mówił w sobotę Andrzej Skałuba i dziękował: – Chciałem serdecznie podziękować firmie EWE, która prócz sprzedaży gazu i gazyfikacji całego regionu, znajduje czas i wykłada własne pieniądze na propagowanie różnych działań społecznych, także edukację i to od najmłodszego obywatela po dorosłego odbiorcę gazu. Ale edukacja ta dotyczy także wszystkich służb, które odpowiedzialne są za bezpieczne używanie całej infrastruktury gazowej i za reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Stąd też dzisiejsze szkolenie, którego mamy przyjemność być gospodarzami, a które skierowane jest do strażaków, zarówno zasadniczej służby, jak i ochotników, strażaków z Polski i z Niemiec, bo gościmy w naszym mieście dziś także strażaków zza Odry – mówił. – Bezpieczeństwo nas – użytkowników gazu jest przecież najważniejsze, więc wszelkie inicjatywy wpływające na poprawę stanu naszego bezpieczeństwa należy jedynie chwalić, tym bardziej, że jako samorząd nie ponosimy w związku z tym szkoleniem żadnych kosztów, inicjatywa i cała ciężka praca leżała w tym przypadku po stronie firmy EWE – kończy burmistrz.

ROBERT WŁODEK