RZEPIN Powstał Subregion G8

rzep2Współpraca samorządów

Włodarze ośmiu gmin, w tym burmistrz Rzepina Andrzej Skałuba, podpisali list intencyjny, którego celem jest wzajemna współpraca i wspólna realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych

Wspólne inwestycje będą się koncentrować wokół trzech obszarów tematycznych: edukacji, gospodarki niskoemisyjnej oraz zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych.

Subregion G-8 utworzyły gminy Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Rzepin, Cybinka, Ośno Lubuskie, Górzyca oraz Słońsk.

W podpisanej strategii wskazano szereg działań koniecznych by G-8 stało się nie tylko nowoczesnym subregionem województwa lubuskiego o rozwiniętych funkcjach
metropolitalnych, ale żeby konkurowało z innymi miastami i gminami w Polsce i
zagranicą o miejsca pracy, turystów, a także przyciągało nowych mieszkańców.
Wspólne projekty dotyczyć mają termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zintegrowania tras rowerowych, a także rozwoju infrastruktury edukacyjnej.

Opracowana dokumentacja zostanie złożona w Urzędzie Marszałkowskim, a następnie poddana weryfikacji. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie negocjacji z zarządem województwa lubuskiego. Cały proces związany z naborem wniosków do Kontraktu Lubuskiego powinien zakończyć się jeszcze w listopadzie 2014 roku (red.).