RZEPIN Adaptacja budynku na potrzeby nauczania 6-latków


rzep3Wszystko dla dzieci

Część budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących zaadaptowano na potrzeby bazy nauczania dzieci sześcioletnich w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej

Wymienione podłogi, wymieniona instalacja elektryczna, wyremontowane toalety, nowa elewacja korytarza, czy też ogrodzony i wyposażony  plac zabaw, stwarzają doskonałe warunki pobytu dzieci w szkole. Wyposażenie sal lekcyjnych i świetlicy jest kolorowe, nowoczesne i przystosowane do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Stworzono też warunki do odpoczynku dzieci w świetlicy szkolnej.

W czasie zajęć, dzięki zakupionym 25 laptopom i instalacji internetowej, uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania informatyczne. Jedna z sal została wyremontowana dla zajęć ruchowych i rytmicznych.

Całość obiektu, w którym przebywają dzieci, jest zabezpieczona i wyposażona w system domofonów do kontaktów z nauczycielami.

Planowana jest już kontynuacja modernizacji budynku na potrzeby przyszłorocznych 6-latków, całość pozwoli stworzyć zamknięty obiekt dla edukacji najmłodszych uczniów. Wszystkim tym, którzy wspierali realizację projektu i byli mu przychylni władze gminy serdecznie dziękują, a uczniom i pracownikom szkoły życzą dobrego i bezpiecznego użytkowania.

Cała adaptacja części budynku kosztowała ponad 230 tys. zł., z czego wydatki remontowe to ponad 150 tys. zł, wydatki na wyposażenie sal to prawie 70 tys. zł, a plac zabaw kosztował 10 tys. zł (red.).