KRZESZYCE Jubileusz 660-lecia

k2Pamiętamy o przeszłości

Słowa  piosenki  w wykonaniu wokalistki Olgi Zając wprowadziły wszystkich zebranych gości  w klimat uroczystości  obchodów jubileuszu 660-lecia Krzeszyc, których głównym organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna 

Z tej okazji otwarto wystawę „Krzeszyce w starej fotografii-każdy czas ma swoją twarz”, odbyła się promocja książki przygotowanej specjalnie na tą okoliczność, było także uroczyste złożenie  kwiatów pod obeliskiem „Ku pamięci tych, którzy w tej ziemi spoczywają” przez burmistrza partnerskiego miasta Altlandsberg Arno Jaeschke, przedstawicieli Stowarzyszenia byłych mieszkańców Powiatu Wschodniotorzymskiego, wicestarostę Tadeusza Dąbrosia, przewodniczącego Rady Gminy Jana Galońskiego i wójta Czesława Symeryaka.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie historii wsi, jej tradycji i obyczajów poprzez partnerskie spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Krzeszyc oraz prezentację  starych zdjęć stanowiących wartość historyczną i kulturową.

Na wystawę zebrano wiele fotografii i pamiątek rodzinnych pochodzących z różnych okresów, na których zostało przedstawione życie rodzinne mieszkańców Krzeszyc i  okolic. Najstarsza fotografia pochodzi z XIX wieku, udostępniona została przez Andrzeja  Ficnera.

Realizując, dzięki wsparciu finansowemu udzielonego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina, projekt „660-lecie Krzeszyc” zebrano i skatalogowano zdjęcia z początków XX wieku. Najciekawsze znalazły się w  prezentowanej  wystawie i publikacji książkowej.

Dzięki projektowi wiele zdjęć zostało ocalone, skatalogowano je na nośnikach elektronicznych i opisano w krzeszyckim Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej. W przyszłości będzie można je wykorzystać do kolejnych opracowań.

Za pomoc i wsparcie w przygotowaniu  jubileuszowego spotkania 660-lecia Krzeszyc biblioteka dziękuje wójtowi Czesławowi Symeryakowi, Barbarze Adamskiej – dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach oraz proboszczowi Dariuszowi Karpezo za udostępnienie najstarszych kronik.

Pracownicy biblioteki zachęcają jednocześnie mieszkańców gminy do dalszego  dzielenia się swoimi archiwaliami (zdjęciami, starymi dokumentami, pamiątkami rodzinnymi). Chcą ocalić w ten sposób historię małej ojczyzny –  gminy Krzeszyce.

Wystawa czynna będzie  do 30 października (red.).