KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

k3k3k3k3k3k3Najserdeczniejsze życzenia

9 września w Domu Jubilatów w Krzeszycach odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Andrzeja Majewiczów

Poznali się w Krzeszycach. Pani Janina pracowała w piekarni, pan Andrzej przychodził po pieczywo. Pracował w Zakładach Papierniczych „Celuloza” w Kostrzynie. Prowadzili też małe gospodarstwo rolne.

Ślub cywilny zawarli w 1964 roku w Krzeszycach. Jubilaci dochowali się dwóch córek i trojga wnuków.

Wójt udekorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).