CYBINKA Zakończono etap budowy chodnika w Rybojedzku

cyb8To dopiero początek inwestycji

Na początku września zakończono kolejny etap robót związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych

W ramach inwestycji wykonano pierwszy etap budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie miejscowości Rybojedzko, prowadzący do funkcjonującego już chodnika.

Roboty wykonane zostały przez Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. za kwotę ok. 15 tys. złotych (red.).