CYBINKA Święto lata

cyb2Wspólna zabawa już po raz siódmy

Zakończyło się polsko-niemieckie święto lata 2014 Aurith-Urad

Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013,  Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”  oraz budżetu państwa. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.

Jego celem był rozwój współpracy i integracji pomiędzy gminą Cybinka oraz Urzędem Brieskow-Finkenheerd (AmtBrieskow-Finkenheerd) poprzez wspólną realizację transgranicznego  przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowego.

Główna impreza odbyła się 6 września w Uradzie oraz w miejscowości Aurith.

Na ten dzień uruchomione zostało połączenie rzeczne pomiędzy Uradem a Aurith, które  pozwoliło na swobodne przemieszczanie się pomiędzy gminami położonymi po obu stronach Odry.

Polsko-niemieckie święto lata 2014, było kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach podpisanego w 2009 roku pomiędzy gminą Cybinka i Urzędem (Amt) Brieskow-Finkeenheerd porozumienia.

Świętowanie w Aurith rozpoczęło się od powitania polskiej delegacji na brzegu Odry. Na uroczystości pojawił się Roman Siemiński – burmistrz Cybinki, Czesław Fiedorowicz- prezes Konwentu Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”, Dariusz Stępkowski- radny Rady Miejskiej w Cybince, Łukasz Kozłowski – prezes Stowarzyszenia „Odra dla turystów 2014”, byli też pracownicy Urzędu Miejskiego w Cybince, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz mieszkańcy Uradu.

Po stronie polskiej świętowanie rozpoczęło się od występów muzycznych. Polsko-niemiecki blok muzyczny rozpoczął występ  Stowarzyszenia Tańca Karnawałowego z Finkenheerd. Później wystąpiły, m.in. dziewczęta na rowerach jednokołowych, regionalni artyści, zaprezentowało się Stowarzyszenie Tańca Sportowego Finkenheerd, wystąpiła Szkoła Muzyczna Fröhlich, KristinLenk, był też Michał Gielniak, Norbi, pokazała się także amatorska grupa z Uradu – Monster Toys, nie zabrakło pokazu ZUMBY.

Występy na scenie uzupełniały stoiska ze swojskim jadłem i regionalne stoiska artystyczne.

Partnerzy projektu z obu stron Odry wraz z przedstawicielką euroregionu Beatą Kurek oraz posłem Maciejem Mroczkiem dokonali symbolicznego przekazania radnemu Dariuszowi Stępkowskiemu drogowskazu wskazującego drogę do połączenia promowego pomiędzy Uradem a Aurith.

Uruchomienie połączenia rzecznego pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami to także jedno z wielu przedsięwzięć  realizowanych wspólnie przez partnerów.

Polsko- niemieckie święto w Uradzie odbyło się już po raz siódmy. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na relacje pomiędzy mieszkańcami gmin partnerskich (red.).