RZEPIN Wiele inwestycji w gminie

rzep1Wszystko z myślą o mieszkańcach

Nie dla wszystkich wakacje to sezon odpoczynku. W Rzepinie prowadzonych było w tym czasie wiele ważnych inwestycji

Jedną z inwestycji był remont nawierzchni asfaltowej ulicy Aleja Wolności wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego na odcinku od skrzyżowania z ulicą B. Chrobrego do ulicy Dworcowej. Przebudowę sfinansowano w całości z budżetu gminy.

Zakończyły się też prace związane z remontem chodnika przy ul. T. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do Przedszkola Samorządowego nr 2.

Chodnik został wykonany po obu stronach ulicy z wykorzystaniem istniejących płyt granitowych. Podczas remontu dokonano wymiany sieci wodociągowej w tej części miasta.

Trwają również  prace związane z remontem chodnika przy ul. Walki Młodych. W ramach remontu wymieniona zostaje nawierzchnia chodnika, utwardzony zostanie też teren pod miejsca parkingowe. Prace budowlane przy ul. Walki Młodych zostały rozszerzone o remont kanalizacji burzowej wraz z wymianą odcinka zniszczonej kanalizacji i krat ściekowych.

Także w celu poprawy funkcjonowania kanalizacji burzowej nadbudowano studzienki burzowe na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i J. Kilińskiego oraz przy ul. Słowackiego i  B. Prusa,  co w znacznym stopniu poprawiło przepustowość kanalizacji oraz odwodnienie dróg i chodników.

Remont kanalizacji burzowej został wykonany również przy ul. Walki Młodych.

Gmina wykonała także remont  drogi wewnętrznej przy bloku nr 39 na osiedlu przy ul. Hanki Sawickiej. Zniszczoną i popękaną nawierzchnię zastąpiono płytami typu pol-bruk, zamontowano obrzeża oraz utwardzono teren pod miejsca parkingowe.

Zbudowano także ciąg pieszy łączący Osiedle Leśne z ulicą Słubicką. Łącznik został wykonany w miejscu wyznaczonym przez mieszkańców, którzy wybrali tą lokalizację jako najkrótsze połączenie osiedla z tą częścią miasta.

Został również wyremontowany chodnik przy ul Dworcowej.

Rzepiński artysta graffiti Piotr Rytter po raz kolejny odnowił wnętrze przystanku PKS przy ul. Inwalidów Wojennych, dzięki czemu przystanek zyskał nowe, ciekawe oblicze. Farby zakupiła gmina Rzepin.

Warto zauważyć, że od czasu kiedy przystanek zdobi ciekawe graffiti , nie jest on dewastowany, a malunki nie są niszczone.

Gmina przystąpiła także do realizacji inwestycji  pod nazwą „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin”. Inwestycja polega na instalacji systemu kamer w newralgicznych punktach miasta. Systemem objęte zostaną : Plac Ratuszowy, rondo oraz przejścia dla pieszych przy rzepińskich szkołach, skrzyżowanie ulic Aleja Wolności i B. Chrobrego oraz skwer u zbiegu ulic Dworcowej i Al. Wolności.

Monitoring wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pozwoli na szybsze reagowanie służb na zdarzenia oraz przyczyni się do  zmniejszenia przestępczości i aktów wandalizmu w mieście. Zakończenie inwestycji, finansowanej z budżetu gminy, planowane jest na końca sierpnia.

W  wakacje kąpielisko miejskie tętniło życiem, korzystało z niego wielu mieszkańców miasta. Zyskało ono nowy wygląd dzięki inwestycjom polegającym na poszerzeniu plaży,  wymianie piasku oraz uprzątnięciu terenu, remoncie schodów i zakupie sprzętu pływającego, a także przebieralni (red.).