SŁUBICE Akcja – konsultacja

FCPDecyzje w rękach mieszkańców

Warto przeprowadzać i brać udział w konsultacjach społecznych. Do tego będą namawiali urzędnicy i organizacje pozarządowe

O zdanie mieszkańcy będą pytani w związku z projektami trzech uchwał. Pierwsza dotyczy zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Druga, współpracy mieszkańców i samorządu w formie inicjatywy lokalnej. Trzecia, to projekt programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Dokumenty, po raz pierwszy w historii, nie zostały przygotowane przez urzędników. Za ich wypracowaniem stał wspólny zespół, w skład którego, wchodzili przedstawiciele: słubickiego magistratu i miejscowych organizacji pozarządowych. Grupa przyjęła nawet nazwę – Słubicka Inicjatywa „Spinacz”. Teraz „Spinacz” efekty swojej pracy podda ocenie mieszkańców.

 

Konsultacje społeczne bardziej społeczne

 

– W Polsce samorządy gminne zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych są w kilku przypadkach. Obowiązkiem konsultacji objęte są m.in.: programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sytuacje tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin. Zmiany ich granic i nazw – tłumaczy Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. – Ustawa o samorządzie gminnym pozwala przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami również w innych sprawach ważnych dla gminy. Jednak samorządy rzadko korzystają z tej możliwości. Jeśli już przeprowadzają konsultacje, to robią je raczej po cichu, wywieszając informacje na urzędowych tablicach i publikując w Biuletynach Informacji Publicznych. To rodzi błędne koło. Urzędnicy uważają, że mieszkańcy nie są zainteresowani wyrażaniem opinii. Mieszkańcy uważają, że nikt ich o zdanie nie pyta – wyjaśnia.

W Słubicach postanowiono przerwać to błędne koło. Projekt przygotowanych regulacji przewiduje, że o przeprowadzenie konsultacji społecznych wnioskować będą mogli: rada miejska, młodzieżowa rada miasta, organizacje pozarządowe, czy grupa 50 mieszkańców gminy. Zakłada również wykorzystywanie bardziej angażujących form konsultacji np. debat, spotkań, warsztatów czy narzędzi internetowych.

 

Inicjatywa lokalna – czyn społeczny po nowemu

 

Budżety obywatelskie wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu. Kolejne miasta i gminy zaczynają je wprowadzać. Tymczasem mało kto wie o istnieniu innego narzędzia podejmowania działań przez mieszkańców – inicjatywie lokalnej.  To mechanizm, dzięki któremu mieszkańcy, we współpracy z władzami samorządowymi, mogą zmieniać swoje otoczenie. Obywatele, którzy uważają, że w ich okolicy trzeba coś zbudować, wyremontować lub zorganizować, mogą wystąpić do samorządu lokalnego z wnioskiem o podjęcie i współfinansowanie niezbędnych działań. – W przypadku inicjatywy lokalnej, mieszkańcy nie tylko przedstawiają pomysł na konkretne zadanie, ale również deklarują współudział w jego realizacji przez swoją pracę, współfinansowanie lub wkład rzeczowy – tłumaczy Karol Duer, ze słubickiej fundacji.

Aby jednak mieszkańcy mogli skorzystać z tego narzędzia, potrzebna jest stosowna uchwała. Tej gmina Słubice w tej chwili nie posiada. – Dlatego stworzyliśmy jej projekt – mówi K. Duer. – Dzięki temu mieszkańcy, przy wsparciu samorządu, będą mogli np. wybudować boisko, plac zabaw, czy miejsce wypoczynku – wyjaśnia.

 

Wspólnie ustalić priorytety współpracy

 

Do organizacji pozarządowych kierowane będą konsultacje rocznego programu współpracy. Przygotowany projekt nie zawiera zadań priorytetowych, jakie organizacje będą realizowały w 2015 roku. Te będą wypracowane w drodze konsultacji. Kluczowe ma tutaj być Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Impreza odbędzie się 5 września w słubickim Collegium Polonicum. – Do udziału w forum zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji z terenu gminy. Przy pomocy zewnętrznych specjalistów przeprowadzimy warsztaty, których celem będzie ustalenie priorytetów współpracy na przyszły rok – mówi A. Szulczewski. Zgłoszenia na forum przyjmuje słubicka Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Informacje o tym jak się zgłosić można znaleźć pod adresem www.ngo.slubice.pl.

 

Intensywny miesiąc

 

Konsultacje potrwają do 22 września. Organizatorzy procesu postawili na różnorodne ich formy. Oprócz otwartych spotkań z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, swoje uwagi będzie można wrzucać do urn rozlokowanych w instytucjach publicznych na terenie gminy, czy przesłać poprzez stronę internetową.

Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu „Konsultuj-Decyduj” realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z gminą Słubice. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (red.).