KRZESZYCE Najserdeczniejsze życzenia

k2Połączyła ich miłość

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły trzy pary małżeńskie

Państwo Bernadeta i Wojciech Klimczakowie poznali się w pociągu. Ślub cywilny zawarli 28 marca 1964 roku w Kołczynie. Pan Wojciech pracował w Zakładzie Energetycznym w Sulęcinie, jako dźwigowy, pani Bernadeta prowadziła dom.

Jubilaci dochowali się trójki dzieci, siedmiorga wnukóworaz pięciorga prawnuków.

Państwo Anna i Bolesław Straszewcy poznali się w Krzeszycach. Ślub cywilny zawarli 11 kwietnia 1963 roku w Krzeszycach. Prowadzili gospodarstwo rolne.

Dochowali się trójki dzieci i pięciorga wnuków.

Z kolei Krystyna i Władysław Pysno poznali się przy ciężkiej pracy. Ślub cywilny zawarli 11 lipca 1964 roku w Kołczynie. Pracowali na roli. Dochowali się czwórki dzieci, sześciorga wnuków i jednego prawnuka.

Jak mówią  pary małżeńskie receptą na udany związek jest cierpliwość, wyrozumiałość

i zaufanie.

Wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).