CYBINKA Jak to z chlebem było kiedyś

cyb3Ludowa tradycja żyje

W Białkowie odbyła się impreza pod nazwą „Jak to z chlebem było…”

Z placu przy dworku wyruszył korowód na pole żniwne. Tam, po krótkim nabożeństwie, odbył się pokaz tradycyjnego żniwowania kosą, sierpem, snopowiązałką i kombajnem. Zebrane zboże przywieziono na plac przy dworku, gdzie odbył się pokaz wypieku chleba. Całość imprezy uzupełniały występy zespołów ludowych, niespodzianki dla dzieci oraz stoiska regionalne połączone z degustacją swojskiego jadła poleskiego (red.).