CYBINKA Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

cyb4Poprawi się komfort

Wykonawca inwestycji rozpoczął budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Realizacją zadania objętych zostało 75 posesji z terenu gminy: w Białkowie 20, w Rąpicach sześć, w Grzmiącej 13 obiektów, w Uradzie cztery obiekty, w Sądowie 22, w Radzikowie sześć obiektów i w Kłopocie cztery. Całkowity koszt inwestycji to około 816 tys. złotych.

Zadanie wpłynie na gospodarkę wodno-ściekową i poprawi poziom życia mieszkańców. Budowa przydomowych oczyszczalni jest długo wyczekiwaną inwestycją przez wielu mieszkańców gminy.

Gmina Cybinka w 2011 roku złożyła pierwszy wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który musiał zostać wycofany, przez wzgląd na sprzeciw wobec dokonanych zgłoszeń robót. Dziś ta sytuacja stała się złym wspomnieniem, w kolejnym naborze udało się bowiem uzyskać dofinansowanie z PROW, a gmina i jej mieszkańcy cieszyć się mogą z budowy obiektów, które zapewnią komfort i będą chronić środowisko (red.).