SULĘCIN Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

sul1Doceniamy talenty

W sali sportowej przy Szkole Podstawowej odbył się finał akcji „Sulęcińskie talenty”, w czasie którego wręczone zostały stypendia za rok szkolny 2013/2014 iejdla najzdolniejszych uczniów placówek oświatowych

Uroczystość pięknym koncertem uświetnił Kwartet Smyczkowy muzyków Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski i przyznała: stypendium w dziedzinie nauki czterem uczniom Gimnazjum (po 700 zł) oraz dwóm uczniom szkół podstawowych (po 1.000 zł), stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki trzem uczniom Gimnazjum (500 zł) oraz pięciu uczniom szkół podstawowych (po 500 zł), stypendium w dziedzinie sportu 14 uczniom Gimnazjum (po 400 zł) oraz 17 uczniom szkół podstawowych (300 zł) oraz stypendium w dziedzinie artystycznej dwóm uczniom szkół podstawowych (200 zł).

Uczniowie po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy rozpoczęli wakacje, podczas których mogą uczestniczyć w półkoloniach i obozach organizowanych przez placówki oświatowe. W roku 2014 dyrektorzy placówek oświatowych złożyli wnioski o dofinansowanie przez burmistrza Sulęcina organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych.

Burmistrz Deptuch przyznał dofinansowanie w wysokości 19.500 zł do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców, Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Hufca ZHP Sulęcin. Przedszkolaki będą uczestniczyć w zajęciach rozwojowych na terenie placówki oraz w wyjazdach na basen, do stadniny koni oraz ogrodu zmysłów. Uczniowie szkół podstawowych będą uczestniczyć w biwaku rekreacyjno-wypoczynkowym lub w półkoloniach, podczas których zorganizowane zostaną wyjazdy do kina, do stadniny koni, na basen lub do zoo w Świerkocinie. Natomiast gimnazjaliści wyjadą na obóz turystyczno-językowy w Szklarskiej Porębie (red.).