SULĘCIN Gmina zdobyła środki na kluczowe inwestycje

sul3Rozpoczną się prace

Gmina zyskała środki na inwestycje

Projekt zakwalifikował się do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość projektu szacowana jest na ponad 1,5 miliona zł. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Grochowo.

4 lipca burmistrz Deptuch podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzemesznie Lubuskim”. Umowę podpisano w obecności kierownik wspólnego sekretariatu technicznego w Zielonej Górze Sylwii Pędzińskiej. Podczas spotkania burmistrz podpisał również umowę z Pawłem Skrzypczakiem, pełnomocnikiem firmy SKANSKA, która będzie wykonawcą inwestycji.

Starania o środki na tę budowę trwały trzy lata. W marcu 2014 roku komitet monitorujący Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polsko (Województwo Lubuski) – Brandenburgia 2007-2013 zatwierdził do dofinansowania kwotą około 550 tys. euro realizację tego projektu. Ogólna jego wartość szacowana jest na 2,7 mln zł.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w lipcu 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest  na marzec 2015 roku. Na działce za Szkołą Podstawową w Trzemesznie Lubuskim wybudowany zostanie budynek parterowy z częściowym poddaszem użytkowym o nowoczesnej architekturze, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

W budynku o powierzchni użytkowej 463 m2,zaprojektowano dwie niezależne funkcje: Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwsza funkcja będzie zawierać przestrzenny, otwarty, dwupoziomowy hol z klatką schodową prowadzącą na antresolę, dwie toalety oraz dużą (o powierzchni 135 m2) salę wykładową z zapleczem kuchennym. Antresola będzie zawierać pomieszczenie techniczne – wentylatornię oraz pomieszczenie gospodarcze. Funkcja druga będzie zawierała garaż dwustanowiskowy, przeznaczony dla wozów bojowych straży pożarnej, magazyn sprzętu p. poż. oraz szatnię z zapleczem sanitarnym zawierającym toaletę i natrysk, a także pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy OSP (red.).