SŁUBICE Uwaga maturzyści!

FCPSzansa na pieniądze na studia

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która uczestniczy już w kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych, zaprasza do składania wniosków o stypendium

Aby ubiegać się o stypendium trzeba być maturzystą z 2014 roku,zostać przyjęty na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców z województwa lubuskiego oraz pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto należy posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w programie (w tym przypadku Fundacji na rzecz Collegium Polonicum), która współfinansuje stypendia z własnych środków.
Pojedyncze stypendium wynosi 5000 złotych i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca. Więcej informacji o programie, w tym regulamin oraz wymagane dokumenty, znajduje się na stronie www.fundacjacp.org (red.).