CYBINKA Wybudujemy nową szkołę

kamieńBędzie nowocześnie

Wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę obiektu udział wzięli: wojewoda Jerzy Ostrouch, kurator oświaty Bogna Ferensztajn, burmistrz Roman Siemiński wraz z przedstawicielami samorządu, proboszcz parafii w Cybince ksiądz Stanisław Pawul, wykonawcy inwestycji Adam Gawdziński i Zbigniew Pakuła, projektant Joanna Styka-Lebioda, przedstawiciele dyrekcji szkoły, radni oraz zaproszeni goście.

Do specjalnie przygotowanej tuby włożono podpisany akt erekcyjny, pozwolenie na budowę, dwa numery gazety, w której ukazał się projekt budowanej szkoły,  trzos z monetami okolicznościowymi, foldery o Cybince oraz gadżety reklamowe i baner z projektem szkoły i podpisami osób uczestniczących w uroczystości.

Oficjalnego aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonali przedstawiciele władz, wykonawcy oraz dzieci z gminnych przedszkoli- przyszli uczniowie nowo budowanej szkoły.

JOANNA POCIECHA