CYBINKA Turystyka transgraniczna

projektZrobimy jeszcze więcej

W Aurith oraz Uradzie odbyło się podsumowanie projektu „Sieć dla transgranicznej turystyki rowerowej i pieszej w urzędach Brieskow-Finkenheerd, Schlaubetal oraz gminie Cybinka”

Projekt był realizowany od lipca 2013 roku przez partnera wiodącego, czyli Urząd Schlaubetal, Urząd Brieskow-Finkenheerd oraz gminę Cybinka. Jego celem była aktywizacja potencjału turystycznego poprzez wzmocnienie transgranicznej oferty turystycznej, a także przygotowanie i wdrożenie idei tzw. „ósemek odrzańskich”.

W pierwszej części zorganizowano wyprawę rowerową z miejscowości Vogelsang do Aurith. Podczas konferencji, która była kolejnym punktem programu, projekt podsumowali Ilka Matuschke – dyrektor Urzędu Schlaubetal, Danny Busse – dyrektor Urzędu Brieskow-Finkenheerd oraz Roman Siemiński – burmistrz Cybinki. Poszczególne działania przeprowadzone w ramach projektu przedstawił Łukasz Kaczmarek – kierownik biura Stowarzyszenia Wsparcia Ujścia Szlauby i Doliny Odry. Na zakończenie głos zabrał Bogdan Kostyra – pracownik niemieckiego biura Euroregionu Pro Europa Viadrina, który przedstawił przykładowe projekty transgraniczne dofinansowane przez Unię Europejską, a także Koncepcję Rozwoju i Działania Euroregionu na lata 2014-2020, koncentrując się przy tym na aspektach związanych z turystyką.

W drugiej części uczestnicy, korzystając z przeprawy promowej, udali się do Uradu. Tego dnia partnerzy projektu oraz Thomas Nord – poseł do niemieckiego Bundestagu dokonali symbolicznego aktu zasadzenia pnączy upamiętniających realizację projektu. W końcowej części zaproszeni goście wysłuchali występu przygotowanego przez „Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa” oraz prezentacji o walorach turystycznych gminy Cybinka.

Przedsięwzięcie było nie tylko podsumowaniem projektu, lecz również dobrym początkiem realizacji kolejnych działań w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

JOANNA POCIECHA