CYBINKA Sportowa sobota

okoWspółpraca na sportowo

 Zakończył się projekt „Sportowa Sobota w Cybince”. Łączył bogactwa tradycji ze współczesnymi potrzebami odbiorców

Podsumowaniem całego projektu była impreza o charakterze sportowym z elementami kulturalnymi i turystycznymi, promująca partnerstwo gminy Cybinka z Urzędem Brieskow-Finkenheerd (AmtBrieskow-Finkenheerd), które trwa już od 2009 roku. Impreza pozwoliła nawiązać kolejne sąsiedzkie kontakty pomiędzy partnerami.

Tematem przewodnim imprezy był sport, w postaci pokazów różnych jego dziedzin, stwarzając możliwość włączenia się do prezentujących grup. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.

Spotkanie było formą promocji zdrowego stylu życia oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Impreza miała charakter otwarty.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”.