CYBINKA Przyjazna wieś 2014

wieśWyróżnienie dla gminy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz szósty zorganizowało konkurs „Przyjazna Wieś”

Celem konkursu było pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich od 1 maja 2014 roku. Tegoroczna jego edycja została rozstrzygnięta w dwóch kategoriach: społecznej i technicznej.

9 lipca ogłoszono wyniki etapu regionalnego konkursu.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. złotych otrzymała gmina Cybinka w kategorii infrastruktura techniczna, za projekt: „Poprawa warunków rekreacyjno-  sportowych poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z miejscem rekreacyjnym w Rąpicach”.

JOANNA POCIECHA