CYBINKA Odwiedzili nas rowerzyści

rajdPromujemy zdrowy tryb życia

Uczestnicy XVI Raciborskiego Rajdu Rowerowego dookoła Polski odwiedzili Białków i Bieganów

Uczestnicy wyruszyli 1 lipca z Raciborza. Planowana trasa liczy 3295 km. Przystanek Cybinka był na 569 km.

Ideą rajdu jest promocja zdrowego stylu życia, a przede wszystkim życia w trzeźwości. Podczas pobytu w gminie Cybinka goście zorganizowali meeting, w którym uczestniczyli członkowie grupy AA „Bryza”. Miał on charakter otwarty, więc mogły w nim uczestniczyć również osoby zaproszone.

Uczestnicy rajdu spotkali się również z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie. Cykliści mówili, że w rajdzie nie chodzi tylko o przebyte odległości, ale przede wszystkim o dawanie przykładu tym, którzy trwają w zaklętym kręgu alkoholizmu. Biorąc udział w Rajdzie Rowerowym dookoła Polski, chcą również dawać świadectwo dla tych, którzy stawili czoła nałogowi.

Rowerzyści serdecznie podziękowali Romanowi Siemińskiemu – burmistrzowi Cybinki za okazane wsparcie i promowanie idei życia w trzeźwości. Marian Banaś – komandor rajdu zaznaczył, że Cybinka od wielu lat z wielkim sercem przyjmuje jego uczestników, a zaangażowanie burmistrza i jego współpracowników jest wyjątkowe.

Przygoda „rajdowców” zakończy się w Raciborzu 15 sierpnia.

JOANNA POCIECHA