CYBINKA Koniec remontu

ulicaMieszkańcy się cieszą

Zakończyła się przebudowa ulicy 2 Lutego w Cybince

W ramach inwestycji, której zakres obejmował drogę o łącznej długości 370 metrów, wykonana została nawierzchnia jezdni oraz chodnika z betonowej kostki brukowej. Odtworzony został również system odwodnienia drogi, wraz z wykonaniem zbiornika odparowującego.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 515 tys. zł. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków własnych budżetu gminy Cybinka. Wykonawcą robót było konsorcjum firm w składzie: lider konsorcjum – BRUBET Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu, partner konsorcjum – SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęcinie (red.).