SŁUBICE Prywatny Żłobek SUPER DZIECKO z dofinansowaniem!

czapp1Będzie jeszcze taniej

 Niepubliczny Żłobek SUPER DZIECKO ponownie otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch 2014 – moduł 3

– Oznacza to że każde dziecko w naszym żłobku płacić będzie o 176 zł mniej – mówi Aneta Czapp dyrektor żłobka –  Wysokość miesięcznej opłaty wynosić będzie od czerwca do końca 2014 już tylko 474 zł za opiekę od 7.00 do 18.00. Ponadto rodzice otrzymają również zwrot za miesiące od stycznia do maja w łącznej kwocie 880 zł  na dziecko – precyzuje.

Niepubliczny Żłobek SUPER DZIECKO jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez burmistrza Słubic. Organem prowadzącym jest Niepubliczne Przedszkole SUPER DZIECKO. Żłobek powstał na bazie prowadzonej już od stycznia 2008 roku prywatnej opieki nad dziećmi SUPER DZIECKO, w ramach dostosowania działalności do nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, i już w zeszłym roku otrzymał wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Maluch – edycja 2013.

Placówka prowadzi opiekę nad dziećmi w wieku żłobkowym, czyli od pięciu miesięcy do trzech lat w wilii przy ul. Różanej 3, w małych, kameralnych grupach i bardzo dogodnych warunkach, zbliżonych do domowych. Szczególny nacisk kładziony jest na indywidualną opiekę, dlatego dzieci najmłodsze, które nie potrafią jeszcze chodzić są pod opieką dziennych opiekunów w grupach od 3 do 5 dzieci. Dzieci starsze tworzą grupy maksymalnie 5-8 osobowe, co dla wielu rodziców, którzy muszą powrócić do pracy stanowi istotną pomoc.

Dogodne godziny otwarcia (od 6:30 do 18:00) oraz całoroczna praca żłobka (placówka nieferyjna) to kolejny atut dla młodych rodziców.

Żłobek prowadzi nabór przez cały rok, według kolejności zgłoszeń i wolnych miejsc. Nie jest pobierane wpisowe. Do żłobka mogą uczęszczać również dzieci spoza Słubic lub mieszkające we Frankfurcie nad Odrą.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Niepublicznego Żłobka SUPER DZIECKO prosimy o kontakt pod numerem tel. 506 347 495 (red.).