POWIAT SULĘCIŃSKI Spotkanie Comeniusa

sul21Wizyta partnerów

W roku 2012 I Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie rozpoczęło realizację projektu „Comenius” we współpracy z ośmioma szkołami z całej Europy

Celem projektu jest integracja nauczycieli i uczniów, którzy podczas obecności w szkołach partnerskich mieli okazję poznać sposób funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz wymieniać się doświadczeniami związanymi z pracą w szkołach.

Dobra praktyka zostanie wprowadzona w życie w trakcie warsztatów, prezentacji i wycieczek tematycznych. Spotkania mają wymiar europejski i zaowocują długoterminową współpracą.

Sulęcińska młodzież wraz nauczycielami i koordynatorem projektu Magdaleną Gorączką w ciągu dwóch lat odwiedziła wszystkie szkoły partnerskie. Z kolei LO gościło w swoich progach kolegów z Turcji.

12 maja w Sulęcinie rozpoczęło się spotkanie podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli koordynatorzy, nauczyciele  i młodzież ze wszystkich szkół partnerskich. 13 maja miało miejsce oficjalne powitanie gości. Wieczorem odbyło się spotkanie szkół partnerskich, w którym uczestniczyli kurator Radosław Wróblewski, starosta sulęciński Dariusz Ejchart i burmistrz Michał Deptuch.  Dyskutowano o wynikach dwuletniej współpracy i rozdano pamiątkowe tabliczki dla wszystkich szkół uczestniczących w programie.

JAROSŁAW UGRYNOWICZ

dyrektor I LO