KRZESZYCE Zmiana pokoleniowa

k1Nasi młodzi ochotnicy

Przy krzeszyckiej jednostce OSP utworzona została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Liczy ona 12 osób. Druhami zostali uczniowie Gimnazjum Publicznego w Krzeszycach. W okresie od 22 czerwca do 24 sierpnia 2013 roku odbyli podstawowe szkolenie strażackie, które zakończyło się egzaminem. Komisja wysoko oceniła wiedzę młodych strażaków.

Dzięki środkom z budżetu gminy zakupiono młodzieżowcom dresy oraz czapki. Duże słowa uznania i podziękowania należą się druhowi Piotrowi Blatkiewiczowi, który podjął się trudu utworzenia drużyny i jej szkolenia. Liczymy, że zgłoszą się do niej nowi kandydaci.

HENRYK TOKARCZUK