GÓRZYCA Jubileuszowe spotkanie

sejmikInny nie znaczy gorszy

W Zespole Szkół odbył się dziesiąty, jubileuszowy mini sejmik

Sejmik profilaktyczny organizowany jest w szkole corocznie.

Każda grupa rozpoczęła swoją prezentację częścią artystyczną, która wcześniej została przygotowana wspólnie z wychowawcą. Nie brakowało ciekawych scenek, wierszy oraz piosenek o tematyce tolerancji.

Następnie rozpoczęła się ocena prac konkursowych. Wszyscy nagrodzeni zostali obdarowani nagrodami i dyplomami, które wręczał wójt Robert Stolarski oraz przewodnicząca GKRPA Maria Hołubowicz.

Za udział w sejmiku, każda grupa otrzymała słodki poczęstunek.  Główną nagrodą były akcesoria multimedialne, ufundowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sejmik przebiegał w przyjemnej atmosferze.

ALEKSANDRA ŻUK