SŁUBICE Współpraca samorządu i organizacji społecznych

adamPracują nad inicjatywą lokalną

Samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych rozpoczęli prace nad uregulowaniem inicjatywy lokalnej w gminie Słubice. Wypracowanie propozycji wzięli na siebie członkowie Słubickiej Inicjatywy „Spinacz”

“Spinacz” – to dziecko projektu “Konsultuj-Decyduj” realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i gminę Słubice. Jego celem jest wzmocnienie konsultacji społecznych w gminie i zwiększenie zaangażowania słubickich organizacji oraz mieszkańców w tych procesach. Grupa powstała w kwietniu. Tworzą ją przedstawiciele słubickiego samorządu i miejscowych organizacji. Ich zadanie to zdiagnozowanie problemów związanych z niską aktywnością społeczników w konsultacjach organizowanych przez urząd oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Zespół zaplanuje konsultacje gminnych dokumentów: regulaminu konsultacji społecznych, programu współpracy na 2015 rok i przepisów regulujących inicjatywę lokalną.

Inicjatywa lokalna – jak „czyn społeczny”

Co to jest inicjatywa lokalna? – To stosunkowo nowa forma realizacji zadań publicznych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami – tłumaczy Grzegorz Tymoszyk, doradca wspierający pracę „Spinacza”. Od 2010 roku mieszkańcy, jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, mogą wystąpić z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta o wspólną realizację zadania w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób mogą wspólnie zadziałać m.in. w obszarach remontów, edukacji, kultury fizycznej, turystyki, porządku publicznego czy ochrony środowiska. – W ten sposób mogą np. odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele – wymienia G. Tymoszyk.

Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z gminą. Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację. Sami określają w jaki sposób zaangażują się w prace. Mogą świadczyć prace społeczne, wnieść środki finansowe lub rzeczowe. W zamian samorząd wykonuje swoją część zadania.

Wespół w zespół

Inicjatywa lokalna przypomina dobrze znany z czasów PRL-u „czyn społeczny”. Różnica jest jednak zasadnicza. Działania są dobrowolne, to mieszkańcy sami określają co chcą zrobić i w jaki sposób. Ten sposób współpracy staje się coraz bardziej popularny w Polsce. W Gorzowie Wlkp. mieszkańcy wspólnie z miastem wybudowali parking przy ul. Chodkiewicza. Miasto wzięło na siebie zakup materiałów potrzebnych do wykonania miejsca dla samochodów. Mieszkańcy wzięli na siebie koszt dokumentacji projektowej i budowy placu. Z kolei mieszkańcy Warszawy w Jazdowie postawili w ten sposób altanę, wyposażoną w stół i siedziska, pozwalającą na spędzanie wolnego czasu. Ze swojej strony wnieśli pracę wolontariuszy, miasto sfinansowało zakup potrzebnych materiałów.

Potrzebna uchwała gminy

Aby mieszkańcy gminy Słubice mogli wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić coś wspólnie z samorządem, potrzebne są lokalne regulacje. – Gmina musi określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – tłumaczy G. Tymoszyk. – Taki dokument musi zawierać m.in. informacje o tym jak duże ma być zaangażowanie mieszkańców, czy też jakie informacje powinni zawrzeć we wniosku – dodaje.

Przygotowaniem projektu regulacji zajęli się właśnie członkowie „Spinacza”. Swoje propozycje przedstawią władzom gminy i skonsultują je z mieszkańcami. Dokument powinien być gotowy na początku września.