SŁUBICE Sportowe spotkania integracyjne

jarIntegracja przez sport

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się integracyjne spotkanie polsko-niemieckie uczniów naszej szkoły oraz szkoły specjalnej Hansa-Schule z Frankfurtu nad Odrą

Uczniowie rywalizowali w wyścigach rzędów oraz integrowali się w podchodach. Konkurencje przygotowały dwie nauczycielki wychowania fizycznego: Alicja Pietrzyk oraz Agnieszka Araszewska.

Organizatorka spotkania – Magdalena Starosta, nauczycielka języka niemieckiego dziękuje dyrektor Wandzie Suchackiej za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku, Annie Bąk za przygotowanie stołu, wychowawczyniom uczniów klas ZET gimnazjum, Magdalenie Kałkowskiej i Beacie Jarnut oraz Benicie Dymel, Katarzynie Koniecznej i Justynie Kulczewskiej za pomoc podczas spotkania.

MAGDALENA STAROSTA