SŁUBICE Dni otwarte funduszy europejskich

agaCo UE dała młodzieży?

W Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słubicach odbyła się debata „Co młodym w duszy gra”. Spotkanie było próbą podsumowania wpływu 10-letniego członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na sytuację młodzieży wchodzącej na rynek pracy

Obchody podzielono na cztery główne bloki tematyczne.

Debata „Co młodym w duszy gra” rozpoczęła się od wystąpień przedstawicieli słubickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głos zabrali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Collegium Polonicum, a także przedstawiciele miejscowych pracodawców. Omówiono udział funduszy unijnych w życiu powiatu, uzyskane wsparcie oraz realne korzyści dla młodzieży, wynikające z unijnego członkowstwa.

Młodzi ocenili realne wsparcie uzyskiwane ze środków unijnych, wskazali obszary, do których należałoby skierować środki i zaangażowanie wszelkich instytucji, by dać młodzieży więcej możliwości na ciekawy wypoczynek, czy możliwość rozwijania zainteresowań.

Obchody 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowane przez MCK i PPP w Słubiach pozwoliły wszystkim uczestnikom usystematyzować posiadaną wiedzę na temat funduszy unijnych, ich lokowania w poszczególne płaszczyzny życia powiatu oraz ich skutecznego wykorzystania.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA

RENATA ZAJĄC