RZEPIN Rodzinne świętowanie

rzep4Stawiamy na rodzinę

Ideą festynu udział w kampanii „Postaw na rodzinę’’

Treści, które były przekazywane podczas festynu miały przede wszystkim informować o roli, jaką powinna spełniać rodzina, aby uchronić dzieci i młodzież przed sięganiem po alkohol, narkotyki, czy dopalacze. Dlatego festyn podkreślał znaczenie wspólnej zabawy rodzinnej i wspólnego przeżywania pozytywnych emocji, wzajemnego wspierania się np. podczas konkursów, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Podczas imprezy  rozdawane były ulotki i broszury propagujące wartości rodzinne.

Impreza miała również na celu promocję zdrowego stylu życia, bez alkoholu i innych używek. Organizator wprowadził zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, a członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przypominali uczestnikom o szkodliwości alkoholu.

Na początku festynu burmistrz Andrzej Skałuba przywitał uczestników oraz wręczył dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu na napisanie wiersza profilaktycznego.

Do wspólnej zabawy pod nazwą ,,Magic Party’’ zabrały wszystkich postaci bajkowe. Czas uprzyjemniały konkurencje sportowe, zabawy ruchowe i taneczne, malowanie twarzy, małe i duże bańki mydlane, dymy zapachowe, warsztaty plastyczne w formacie XXL, modelowanie postaci i zwierząt z balonów, zjeżdżalnia gigant, koło zorbingowe, dmuchane boisko sportowe oraz segway. Wszystkie atrakcje festynu były dostępne dla mieszkańców nieodpłatnie.

Jego uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją sprawność w alkogooglach, dzięki którym mogli poczuć zupełnie na trzeźwo, jak alkohol wpływa na postrzeganie rzeczywistości oraz obniża sprawność ruchową. Dostępny był też symulator dachowania, zderzeń i trenażer czasu reakcji w alkogoglach. Odbył się też pokaz wybuchającej poduszki powietrznej.

Na scenie wystąpił zespół Zumba Kids i Zumba grupa dorosłych, a na zakończenie zaprezentowała się grupa taneczna Young Light Style Crew (red.).