RZEPIN Jarzębinki na EKO-lekcjach w Długoszynie

rzep2Kształcąca wycieczka

Dzieci z Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” odwiedziły sortownię śmieci

EKO-lekcje, bo pod taką nazwą odbywają się spotkania mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych, to połączenie teorii z praktyką. Dzieci na własne oczy zobaczyły, jak są gromadzone surowce wtórne, bioodpady i co się z nimi dzieje. Podczas wizyty odbył się też mały sprawdzian z segregacji odpadów.

Dzieci podziękowały Katarzynie Radej drobnymi upominkami, które samodzielnie wykonały.

JUSTYNA IGNASZEWSKA