POWIAT SULĘCIŃSKI Klimek symbolem

sul2Promocyjna maskotka

Nie było przegranych, wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni

Jury, po dokonaniu analizy nadesłanych projektów, pierwsze miejsce przyznało Romanowi Sakowskiemu z Jarnatowa. Zielony wróbel Klimek jego autorstwa będzie symbolizował powiat m.in. podczas  tegorocznego święta powiatu sulęcińskiego organizowanego pod hasłem „15 lat w dobrym klimacie”.

Maskotka będzie wykorzystywana w celach promocyjnych. Zadaniem konkursu było stworzenie unikatowego, autorskiego projektu maskotki pokazującej tożsamość powiatu w postaci graficznego opracowania, w dowolnej technice malarskiej, komputerowej, makiety maskotki lub też dokładnego opisu ze szkicem maskotki. Projekt Romana Sakowskiego spełniał założenia konkursu, wyróżniał się też funkcjonalnością i walorami artystycznymi. Postać ptaka nawiązuje do Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku i Ujścia Warty, siedliska wielu gatunków ptaków znanego nie tylko w Europie. Zieleń kojarzy się z obszarami leśnymi na terenie powiatu. Kask rowerzysty to symbol ścieżek rowerowych znajdujących się w powiecie, a znak powiatu jest heraldycznym herbem.

Jury przyznało również drugie miejsce, które zdobyła Anna Gwizdek, a trzecie Joanna Urbaniak.

MCIEK BARDEN