KRZESZYCE Prawa człowieka w szkole

k21Pora na działanie

Nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych doskonalili swoje kompetencje społeczne

Szkolenia odbywały się co dwa miesiące. Prowadziła je edukator Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i jednocześnie pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Dorota Dąbrowska.

Nauczyciele doskonalili kompetencje przydatne do realizacji edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w ramach prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych, z uwzględnieniem potrzeb szkoły w tym zakresie i powiązań ze społecznością lokalną.

W działania praktyczne zostali włączeni uczniowie szkół wchodzących w skład ZSS Krzeszyce, którzy wraz ze swoimi nauczycielami dokonali diagnozy wielu istotnych dla szkoły i lokalnego środowiska problemów. Teraz czas na działanie (red.).