CYBINKA Prace budowlane już trwają

OLYMPUS DIGITAL CAMERARozbudowujemy bibliotekę

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na rozbudowę książnicy

Zadanie „Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince”, w ramach „Programu Wieloletniego Kultura plus Biblioteka plus infrastruktura bibliotek” finansowane będzie ze środków pochodzących  z budżetu państwa.

Jego celem jest zapewnienie podstawowych warunków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej, poprawy infrastruktury obiektu i pomieszczeń, głównie poprzez likwidację barier architektonicznych.

Do dzisiaj biblioteka zajmowała pomieszczenia na pierwszym piętrze. Brak windy i sanitariatów, uniemożliwiał korzystanie z jej usług osobom niepełnosprawnym, starszym i matkom z dziećmi. Obiekt nie spełniał warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać budynek użyteczności publicznej oraz kwalifikował się do wykonania termomodernizacji.

Po rozbudowie biblioteka, oprócz ułatwienia do niej dostępu, uzyska dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na dział dla dzieci i młodzieży, co zapewni spełnienie standardów „Certyfikatu Biblioteka+”.

W 2013 roku nastąpiło przygotowanie do realizacji zadania, w kolejnym etapie – w 2014 roku – trwać będą roboty przy konstrukcji dachu, zlikwidowane zostaną też bariery architektoniczne, a w 2015 roku, podczas trzeciego etapu prac, kontynuowane będą roboty budowlane, zakupione zostanie wyposażenie, cały teren zostanie zagospodarowany, a obiekt oddany do użytku.

Całkowity koszt realizacji zadania  to ponad 1,3 miliona złotych, z czego niemal 950 tys. wynosi stanowi dofinansowanie z budżetu państwa (red.).