CYBINKA Gimnazjum imienia UNICEF-u

szkołaWażna uroczystość

29 maja w Zespole Szkół odbędzie się uroczystość nadania imienia Publicznemu Gimnazjum. Szkoła otrzyma imię UNICEF, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci

Wśród zaproszonych gości są m.in.:  Marek Krupiński  – dyrektor  generalny Polskiego Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Jerzy Ostrouch  – Wojewoda Lubuski, Bogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty i Roman Siemiński – Burmistrz Cybinki.

W trakcie ceremonii będzie miało miejsce uroczyste odczytanie uchwały Rady Miejskiej w Cybince w sprawie nadania imienia. Rada Rodziców wręczy sztandar Helenie Romańczuk, następnie sztandar otrzymają uczniowie gimnazjum.

Podniosłym momentem będzie akt ślubowania uczniów, po którym odbędzie się premierowe odśpiewanie hymnu Publicznego Gimnazjum. Autorem jego słów jest nauczycielka języka polskiego Celina Wołczek, muzykę skomponował nauczyciel muzyki Zbyszko Jatczak.

Zgromadzeni goście oraz społeczność szkolna wysłuchają krótkiego montażu słowno-muzycznego, tematycznie związanego z działalnością UNICEF. O godz. 18.00 w miejscowym kościele odbędzie się msza z okazji nadania szkole imienia (red.).