CYBINKA Cały czas trwają prace

inwestycjePrace dla mieszkańców

Przebudowanie ulicy 2 lutego i utwardzenie terenu przy ulicy Kościelnej to tylko niektóre inwestycje, które właśnie rozpoczęły się w Cybince

Cały czas trwają roboty budowlane związane z przebudową ulicy 2 lutego, na jej dwóch odcinkach. Na pierwszym z nich, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 1 maja, po wykonaniu korytowania, prowadzone są roboty polegające na ustawieniu krawężników oraz wykonaniu warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. Na drugim, środkowym odcinku drogi, wykonywane są roboty ziemne, polegające na wykorytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Na czas wykonywania robót wprowadzona została w tym obrębie tymczasowa organizacja ruchu.

W pierwszym tygodniu maja rozpoczęły się również roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu przy ulicy Kościelnej w Cybince.

W pierwszym etapie prac przebudowane zostały dwa zjazdy na przedmiotową działkę, w celu dostosowania ich parametrów do wymagań technicznych.  Obecnie prowadzone są roboty ziemne, ustawiane są również pierwsze metry krawężników. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. Roboty zakończą się w połowie czerwca (red.).