SULĘCIN Sukces gminy

UM-1Zaszczytne wyróżnienie

Burmistrz Michał Deptuch odebrał wyróżnienie przyznane miastu Sulęcin za zajęcie piątego miejsca w ogólnopolskim rankingu miast powiatowych. Kryterium była wysokość dopłaty do subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia w latach 2009-2012

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja przyszłości”, zorganizowanej w Warszawie przez redakcję pisma samorządowego „Wspólnota”.

W tym samym rankingu najwyżej sklasyfikowane zostały miasta: Polkowice, Kamień Pomorski, Gryfino i Olkusz.

Burmistrz Sulęcina, wraz z naczelnikiem wydziału oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych, uczestniczył w kilku sesjach plenarnych poświęconych między innymi: programowi „Cyfrowa Szkoła”, europejskim funduszom dla edukacji oraz e-zasobom edukacyjnym. W czasie spotkań omówiono także m.in. temat wykorzystania wskaźników działalności edukacyjnej do sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz temat praktycznego wykorzystania wskaźników efektywności nauczania w realizacji zadań oświatowych (red.).