SŁUBICE Wybory w ZNP

znp1Nowe stare władze

W połowie marca odbyła się oddziałowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZNP, podczas której delegaci wybrali prezesa, zarząd i komisję rewizyjną oddziału na następną kadencję

Weronika Bursztynowicz – prezes oddziału, otwierając konferencję powitała gości: prezes okręgu ZNP z Zielonej Góry Bożenę Manię,  Jolantę Olszewską – wiceprezes zarządu okręgu, władze miasta i powiatu, przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń, dyrektorów szkół i sympatyków związku oraz delegatów ognisk i sekcji związkowych. Podziękowała też władzom miasta  i powiatu za pomoc w  działalności statutowej.

Podsumowując kadencję 2010-2014 podziękowała wszystkim za współpracę. Stwierdziła, że ważne dla oddziału były udziały w ogólnopolskich akcjach protestacyjnych, zabieganie o  tworzenie lepszych warunków pracy, a także obrona zawodowych i socjalnych interesów pracowniczych.

O pracy słubickiego oddziału świadczy przyznana w 2013 roku – Zbiorowa Złota Odznaka  ZNP. To uhonorowanie wieloletniej i sumiennej pracy związkowej i społecznej.

Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz podziękował Weronice Bursztynowicz za czteroletnią współpracę i podkreślił, że związek przyczynił się do wielu zmian w gminnej oświacie. Stwierdził, że tylko wzajemna współpraca, mimo wielu różnic i trudnych spraw do zrealizowania, przynosi obopólne korzyści. To dzięki zrozumieniu ustalono wiele istotnych kwestii.

W podobnym tonie wypowiadał się wicestarosta Leopold Owsiak, który złożył na ręce prezes serdeczne gratulacje, podziękowania za sumienną pracę na rzecz rozwoju oświaty i środowiska lokalnego. Stwierdził, że starostwo powiatowe w Słubicach „czuje ustawicznie na plecach oddech związku”, i to dopinguje jego pracowników do działania na rzecz wspólnoty powiatu.

Słowa podziękowania za  działalność i osiągnięte cele padły  z ust prezes okręgu ZNP- Bożeny Manii, która stwierdziła, że sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i zrealizowanych planów. Karta działalności ZNP w Słubicach jest bardzo ważną częścią składową prawie 110-letniej działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Po wielu podziękowaniach i gratulacjach, również ze strony prezesów ognisk i sekcji ZNP oraz przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy i powiatu, z którymi związek aktywnie  współpracuje od  wielu lat, przyszedł czas  na występ artystyczny  uczniów gimnazjalnych: Elżbiety Samosiuk, Alicji Biernat oraz Antoniego Nowaka i Olafa Makuchowskiego pod kierunkiem Piotra  Tamborskiego,   który  sprawił zebranym gościom i uczestnikom konferencji  prawdziwą ucztę duchową.

W drugiej części  zebrania  delegaci ognisk ZNP dokonali wyboru nowych władz związku. Prezesem oddziału ponownie została Weronika  Bursztynowicz. Konferencja wypracowała kierunki działania oddziału na kadencję 2014-18.

          ELŻBIETA GÓRECKA