SŁUBICE Współpraca gminy i NGO

FCPSpinacz i konsultacje

Jak usprawnić konsultacje społeczne? Odpowiedzi szukają organizacje pozarządowe i gmina

Drużyna współpracy

“Spinacz” – to dziecko projektu “Konsultuj-Decyduj” realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Słubice. Jego celem jest wzmocnienie konsultacji społecznych w gminie i zwiększenie zaangażowania słubickich organizacji oraz mieszkańców w tych procesach.

Grupa utworzyła się w kwietniu. Tworzą ją przedstawiciele słubickiego samorządu i miejscowych organizacji – łącznie 10 osób. Ich zadanie, to zdiagnozowanie problemów związanych z niską aktywnością społeczników w konsultacjach organizowanych przez urząd oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Zespół zaplanuje konsultacje dwóch gminnych dokumentów: regulaminu konsultacji z organizacjami oraz programu współpracy na 2015 rok.

– Cenne jest to, że w skład grupy weszli przedstawiciele obu sektorów – mówi Grzegorz Tymoszyk, doradca wspierający pracę “Spinacza”, na co dzień koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.

Zespół spotyka się raz na dwa tygodnie. Jego praca potrwa do końca roku. Terminy spotkań oraz efekty pracy zespołu są dostępne pod adresem www.ngo.slubice.pl. – Wyzwaniem było pogodzenie możliwości czasowych urzędników i pozarządowców – opowiada G. Tymoszyk. – Cieszę się, że grupa solidarnie ustaliła, że spotyka się naprzemienne w porach odpowiadającym obu stronom. To sygnał, że samorząd i organizacje traktują to zadanie bardzo poważnie – dodaje.

Uczyli się o konsultacjach

Słubicka Inicjatywa „Spinacz” opiera się na uczestnikach cyklu szkoleń organizowanych w ramach „Konsultuj-Decyduj”. Od stycznia do marca przedstawiciele obu sektorów z terenu gminy zgłębiali tematykę konsultacji społecznych. Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie ze słubiczanami dzielili się praktycy konsultacji, m.in. Piotr Frączak – prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Jan M. Grabowski – prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych czy Anna Petroff-Skiba – naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji m. st. Warszawy.

– Cieszymy się, że udało nam się zaprosić do Słubic specjalistów i praktyków konsultacji – mówi Karol Duer z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, koordynator projektu. – Tematyki uczestnictwa obywateli i współdecydowania, choćby o lokalnych sprawach, jeszcze się w Polsce uczymy. Są samorządy, które mają już za sobą kilka lat doświadczeń. Czasami trudnych, bo zaczynały po omacku. Dlatego warto uczyć się na ich błędach i korzystać z dobrych przykładów – wyjaśnia.

Jesienią podzielą się doświadczeniami

Również słubiczanie będą dzielić się zdobytym przez siebie doświadczeniem. We wrześniu w Słubicach zorganizują debatę, na której przedstawią wypracowany model konsultacji i poddadzą go dyskusji z udziałem miejscowych organizacji i zaproszonych ekspertów. Później swoimi doświadczeniami członkowie „Spinacza” będą dzielić się z sąsiednimi gminami.  – Odwiedzimy Cybinkę, Górzycę, Rzepin i Ośno Lubuskie. Przedstawimy nasze rozwiązania. Być może samorządy i organizacje w tych gminach uznają, że warto z nich skorzystać i zastosować u siebie  – mówi Adam Szulczewski, specjalista ds. promocji  i upowszechniania.

– Województwo lubuskie w tematyce konsultacji społecznych jest ciągle białą plamą. Słubice na tym tle mają szansę stać się dobrym przykładem. Szczególnie, że samorządy często konsultacje traktują po macoszemu, odbębniając formalność. Nie dostrzegając długofalowych korzyści – uważa.

Tymczasem dobrze przeprowadzone konsultacje umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji. – Zbliżają władze do obywateli, przyzwyczajają ich do udziału w życiu publicznym i dają poczucie sprawstwa oraz kontroli nad otoczeniem, w którym żyją – wylicza korzyści K. Duer.

– Cieszymy się, że te wartości dostrzeżono w Słubicach – podkreśla Marta Wankiewicz z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (red.).