SŁUBICE Stażyści wrócili z certyfikatami

hufiecZdobyli nowe umiejętności

Zakończył się staż zawodowy, w którym brało udział pięciu uczestników 4-13 Hufca Pracy w Słubicach

Staż był realizowany w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje – inwestycja w lubuską młodzież” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne  dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Młodzież 4-13 Hufca Pracy dzięki udziałowi w stażu miała możliwość poznania ciekawych metod i rozwiązań w zakresie stolarstwa. Staż był również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z wykwalifikowaną kadrą instruktorów zawodu. Uczestnicy, poprzez udział w projekcie, mieli również możliwość podszkolić swój niemiecki.

Na zakończenie stażu odbyło się podsumowanie dwutygodniowych zajęć praktycznych. W czasie spotkania kadra prowadząca zajęcia wysoko oceniła jakość wykonanych przez młodzież drewnianych taboretów, które stanowiły podstawę zaliczenia stażu.

Dzięki bogatemu programowi praktycznej nauki zawodu oraz zajęciom sportowo- rekreacyjnym, kulturalno-oświatowym, a także wycieczkom,  czas spędzony we Frankfurcie nad Odrą upłynął bardzo szybko i aktywnie. Młodzież zgodnie twierdziła, że uczestnictwo w stażu było wspaniałą okazją  do nabycia nowych umiejętności zawodowych, społecznych a także nawiązania nowych przyjaźni (red.).