POWIAT SULĘCIŃSKI Stypendium Andrzeja Jandziszaka

sul3Nagroda od absolwenta

Andrzej Jandziszak w latach 1968-1972 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

W tym czasie mieszkał w Lemierzycach, ale jako uczeń korzystał z męskiego internatu przy liceum. Uczęszczał do klas I-IV B, których wychowawcą był nauczyciel fizyki prof. Józef Szulc.

Andrzej Jandziszak ukończył Uniwersytet Wrocławski. Obecnie mieszka w Montrealu w Kanadzie.

O stypendium może się ubiegać każdy uczeń szkoły według ustalonych kryteriów, którymi jest ocena minimum 5.0 ze wszystkich przedmiotów oraz nienaganne zachowanie.

W 2010 roku pierwsze stypendium w kwocie 2.500 złotych otrzymał Mateusz Terech obecnie student III roku Politechniki Poznańskiej na wydziale budownictwa. W 2011 roku stypendium w kwocie 2.500 złotych otrzymał Konrad Kołodnicki. W chwili obecnej student Politechniki Poznańskiej na wydziale mechanicznym.  W roku 2012 stypendium w tej samej wysokości otrzymała uczennica klasy II liceum Karolina Waszkiewicz, która jest również stypendystką stypendium ufundowanego przez premiera Donalda Tuska.

W obecnym roku szkolnym przeznaczona kwota stypendium została podzielona na sześć stypendystek wyłonionych z grona uczniów szkoły. Stypendia w kwocie 500 złotych każde, otrzymały: Magdalena Jacykowska uczennica klasy IIA, Ida Kula uczennica klasy IB, Anna Olechnowicz uczennica klasy IIA, Iga Piaskowska uczennica klasy IIC, Aleksandra Sarna uczennica klasy IB oraz Natalia Sarna uczennica klasy IB.

MACIEK BARDEN